PEVSKI ZBOR V ŠOLSKEM LETU 2008/2009

V šolskem letu 2008/2009 je zbor vodila Andreja Ocvirk, njegova organizatorica je bila Katarina Petač. Že v septembru smo na avdicijah v zbor sprejeli precej novincev, oktobra je zbor štel 80 članov, nekaj članov pa je zaradi prevelikih obveznosti in številnih vaj zbor zapustilo. Do konca šolskega leta je v zboru pelo 67 dijakov. Dejavnosti v tem šolskem letu je bilo veliko.

–          September 2008: na avdicijah smo pridobili nove člane pevskega zbora.

–          Oktober 2008: korepetiranje novega programa.

–         16.–17. november 2008: intenzivne pevske vaje na Debelem rtiču, ki se jih je udeležilo 74 pevcev. Na intenzivnih vajah smo se pripravljali na božični koncert, tridnevno druženje pa je bila tudi priložnost, da smo se med sabo spoznali še s prijateljske plati.

–          8. december 2008: predbožični koncert S pesmijo v praznične dni v celjskem Narodnem domu. Kot naš gost je nastopil baritonist Boštjan Korošec, program pa so popestrili še izbrani instrumentalisti Šolskega centra Celje pod mentorstvom Metke Jagodič Pogačar in skupina Žurdov.–          20.–22. marec 2009: intenzivne pevske vaje na Gorenju pri Zrečah, kjer smo se pripravljali na mednarodno tekmovanje in na nastop na medobčinski reviji. Vaj se je udeležilo 66 pevcev, tridnevno druženje je bila tudi priložnost za krst vseh novincev.

–          7. april 2009: nastop na prireditvi Pozdrav pomladi Srednje šole za strojništvo in mehatroniko.

–          14. april 2009: nastop na Pésemci, medobčinski reviji pevskih zborov občin Dobrna, Vojnik, Štore in Celje.

–          7.–10. maj 2009: sodelovanje na mednarodnem pevskem festivalu Mozart’s Prague v Pragi, od koder smo se vrnili z bronastim priznanjem.–          27. maj 2009: letni koncert MeMPZ Šolskega centra Celje v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. S spomladanskim koncertom smo zaključili pevsko sezono v tem šolskem letu, poslovili pa smo se tudi od vseh pevcev, ki končujejo šolanje na našem centru.

Nazaj